Επιλέξτε Κατηγορία
Your Cart

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ OPTIMUM DEGRAGERM 5L

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ OPTIMUM DEGRAGERM 5L
text
MSDS πατήστε εδώ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ πατήστε εδώ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ OPTIMUM DEGRAGERM 5L

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Optimum Degragerm είναι υγρό καθαριστικό και απολυμαντικό προϊόν κατάλληλο
για χρήση σε χώρους παρασκευής, συσκευασίας και διάθεσης τροφίμων όπως
ξενοδοχεία, εστιατόρια, βιομηχανίες τροφίμων, Catering. Δεν προορίζεται για
απολύμανση μηχανολογικού εξοπλισμού που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα και
δεν αερίζεται επαρκώς.Optimum Degragerm είναι ένα υγρό καθαριστικό-απολυμαντικό που καθαρίζει
και απολυμαίνει επιφάνειες σε χώρους παρασκευής τροφίμων σε μια φάση. Η
απολυμαντική του δράση οφείλεται στην παρουσία τεταρτοταγών ενώσεων του
αμμωνίου (benzalkonium chloride).
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Καθαρίζει σε βάθος και ταυτόχρονα απολυμαίνει
Αποτελεσματικό σε ένα μεγάλο εύρος μικροοργανισμών
Έχει βακτηριοκτόνο και μυκητοκτόνο δράση
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Καθαρισμός και απολύμανση επιφανειών
• Διαλύστε 20ml προϊόντος σε 1L ζεστού νερού (διάλυση 1:50). Στη διάλυση αυτή
περιέχονται 900 ppm τεταρτοταγούς άλατος αμμωνίου
• Καλύψτε ή απομακρύνετε όλα τα τρόφιμα από την επιφάνεια που θέλετε να
καθαρίσετε
• Καθαρίστε την επιφάνεια από τους χονδρούς ρύπους
• Χρησιμοποιώντας καθαρό πανί, σφουγγάρι ή σφουγγαρίστρα, απλώστε το
διάλυμα στην επιφάνεια
• Αφήστε το προϊόν να δράσει 5 λεπτά για βακτηριοκτόνο δραστηριότητα και 15
λεπτά για μυκητοκτόνο δραστηριότητα
• Ξεβγάλετε τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα με πόσιμο νερό.
• Αφήστε να στεγνώσουν
• Τις επιφάνειες που δεν έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, ξεβγάλτε τις με καθαρό
νερό όπου χρειάζεται
• Οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα είναι έτοιμες για χρήση αμέσως
μετά το ξέπλυμά τους με πόσιμο νερό
• Οι επιφάνειες που δεν έρχονται σε επαφή με τρόφιμα είναι έτοιμες για χρήση
αμέσως μετά το ξέπλυμά τους με καθαρό νερό (όπου χρειάζεται)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εμφάνιση Υγρό, διαυγές, άχρωμο έως ανοιχτό κίτρινο
Σχετική πυκνότητα στους 20°C 1.01
pH (πυκνό στους 20°C) 11.8-12.8
Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής διαδικασίας
και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές του προϊόντος.
Τα 100 gr προϊόντος περιέχουν 4,5 gr αλκυλοδιμεθυλοβενζυλο αμμωνιοχλωρίδιο,
ως απολυμαντικό παράγοντα.

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης
Αποθηκεύετε στους αρχικούς κλειστούς περιέκτες, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες. Πλήρεις οδηγίες για
το χειρισμό και την απόρριψη του προϊόντος παρέχονται σε ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.
Συμβατότητα προϊόντος
Το Optimum Degragerm είναι ασφαλές για χρήση στα υλικά που συνήθως συναντώνται στις βιομηχανίες τροφίμων
και ποτών όταν εφαρμόζεται κάτω από τις συνιστώμενες συνθήκες. Σε περίπτωση αβεβαιότητας συνιστάται να
ελέγχονται χωριστά τα υλικά πριν από οποιαδήποτε παρατεταμένη χρήση.
Δεν πρέπει να αναμιγνύεται με οξέα.
Είναι ακατάλληλο για χρήση σε μαλακά μέταλλα, αλουμίνιο και γαλβανισμένα υλικά.
Δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα καθαριστικά.


Εγκρiσεις
Αρ. Εγκρ. ΕΟΦ : 2991/15-1-2015

Μικροβιολογικά στοιχεiα
AFNOR T 72-151 (βακτηριοκτόνος δραστικότητα): πέρασε σε διάλυση 0,7%, στους 20ºC και 5 λεπτά χρόνο επαφής.
AFNOR T 72-201 (μυκητοκτόνος δραστικότητα): πέρασε σε διάλυση 0,5%, χωρίς επιβάρυνση, στους 20ºC και 15
λεπτά χρόνο επαφής.

 

23,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 18,55€
  • Stock: Διαθέσιμο
  • Model: 1666
Ετικέτες: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ